Borgerlønn for reindrifta? Nei takk!

Med jevne mellomrom kommer det uttalelser fra ulike hold om at det bør innføres borgerlønn. Som regel er det slik at alle skal få, uansett om de jobber eller ikke.

Sametingskandidater for Šiella, Inga Evelyn Gaup og Vibeke Larsen ønsker å gjøre det annerledes. De ønsker å favorisere sine egne ved å gi kun samer borgerlønn, da med reindriftsutøvere som en start. Tanken bak det er at reindriftsutøverne da kan redusere flokken sin, jobbe mindre, og fortsatt få inn like mye penger. Begrunnelsen er at samene har krav på arealene hvor de bor og at staten som eiendomsforvalter har en moralsk forpliktelse til å kompensere samene.

Mennesker er ikke født med alt vi trenger for å overleve. Vi må skape det vi trenger, i form av eiendom. Gaup og Larsen fornekter dette åpenbare poenget når de mener at reindriftsutøvere skal spares for stresset om å øke reinflokken og derigjennom sin produktive virksomhet. I stedet krever de at staten – som i realiteten er alle andre – skal ta hånd om sin egen velgergruppe. Liberalistene mener derimot at arbeid og produksjon er et gode som ikke skal erstattes av statlige almisser.

Liberalistene er sterke motstandere av statlige overgrep mot mennesker, inkludert samene. Den urett som har blitt begått mot tidligere samer kan imidlertid ikke rettes på ved å gi nålevende samer en særbehandling, ei heller ved å sende regningen til dagens skattebetalere som ikke har skyld i politikken som ble ført!

Videre er vi sterke tilhengere av rettsstaten og likebehandling av alle borgere. Det innebærer at vi er mot enhver form for subsidie, kvotering og andre særrettigheter. Særbehandling og spesielle ordninger, særlig når andre må betale, gir grobunn for konflikt og anklager om forskjellsbehandling og fører til et lite harmonisk samfunn.

Liberalistene er for privat eiendomsrett og er motstandere av at staten skal eie og forvalte eiendom. En bedre løsning for reindriftsutøvere er å hegne om og forbedre den private eiendomsrett de har til naturressursene og her vil de finne en utrettelig samarbeidspartner gjennom oss!

 

Bjarne Høgmo Hasselberg
1. kandidat Liberalistene Finnmark

Stijn Van den Bruel
Leder Liberalistene Finnmark 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *