Unge Høyre vil bremse økonomisk vekst i distriktet

Leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, velger å gå ut mot dagens ordning hvor næring i Finnmark slipper den ødeleggende arbeidsgiveravgiften som straffer bedrifter flest med en ekstraskatt på 14,1 % av den ansattes lønn. En avgift som i praksis kobles direkte mot din lønnskostnad som ansatt.

I stedet for å vise hvor skadelig arbeidsgiveravgiften er og dermed ønske “Finnmarks-tilstander” over hele landet går representanten for avgifts-Høyre inn for å innføre full avgift i Finnmark og deretter bruke de ekstra skattekronene for å redusere denne avgiften i resten av landet. Noe hun uttaler vil kunne senke den nasjonalt fra 14,1 til 13%.

Det hun glemmer å nevne i forslaget, er at 80% av landet i dag ikke betaler 14,1%, men en mye lavere sats, alt mellom 10,1 og 0%. Om satsen ville blitt satt til 13% for hele landet, ville altså ikke bare bedriftseiere i tiltakssone Nord-Troms og Finnmark, men i mestparten av Norge se en betydelig utgiftsøkning, da lønnskostnader ville steget alt mellom 3 og 13%.

For mange bedriftseiere kan dette mene forskjellen mellom å få drifta til å gå rundt og konkurs. Uansett vil dette gå utover mange lønnstakere i distriktene i Norge, enten de må stille seg tilfreds med lavere lønn, eller mister arbeidsplassene sine.

Bruflot har visst ikke vurdert å foreslå kutt i arbeidsgiveravgift uten å øke den andre steder ved å kutte i statens utgiftsposter. For ordens skyld; å redusere avgifter et sted er ikke det samme som en utgift!

Bruflot uttaler: – Virkemidlene i tiltakssonen ble innført i 1990 som et svar på høy arbeidsledighet og for å motvirke fraflytting. Når Finnmark nå har blant de laveste arbeidsledighetstallene i landet, er det ingen grunn til å fortsette, sier Bruflot.

Her beviser Bruflot hvordan hennes eget parti tenker på skatt som en inntektskilde for egen politikk i stedet for å innse at skatter og avgifter er en hemsko om folks liv og lommebok.

Når redusert avgift gir flere arbeidsplasser og bedre økonomi burde det være åpenbart for alle oppegående mennesker at en burde fjerne denne også i resten av landet. Ikke øke den der effekten har vært bevist og deretter senke den bittelitt i resten av landet.

 

Stijn Van den Bruel – Liberalistene Finnmark