Oljefondet – velsignelse eller forbannelse?

Blåe stolper: verdi oljefondet, lilla graf: kursutvikling NOK/USD (Kilde: nbim.no og xe.com)

Oljefondet vokser og vokser, og er nå verdt over 8 000 milliarder. Det tilsvarer ca. 1 600 000 kroner for hver og en av oss!

Fantastisk, dette skaper jo tilsynelatende velstand for oss alle. Vi har masse papirverdier! Politikere liker å skryte av hvordan de nå kan ta mer og mer penger ut av oljefondet til å finansiere sine gode intensjoner og prestisjeprosjekter, uten å måtte øke skatte- og avgiftsnivået ytterligere.

Men, er det Siv Jensen forteller oss egentlig korrekt? Kan man stole på hva våre ‘folkevalgte’ forteller oss?

Lav kroneverdi

Når man ser på verdien av oljefondet i norske kroner og ører, har verdien mer eller mindre stagnert de siste 2 år. Ser man på verdien av den norske kronen mot f.eks amerikanske dollar eller Euro, så ser man plutselig en korrelasjon også lengre tilbake i tid. Allerede i 2013 er det en merkbar sammenheng mellom oljefondets verdiøkning i kroner og ører, og den stadig svekkede norske krone.

Blåe stolper: verdi oljefondet, lilla graf: kursutvikling NOK/USD (Kilde: nbim.no og xe.com)
Blåe stolper: verdi oljefondet, lilla graf: kursutvikling NOK/USD (Kilde: nbim.no og xe.com)

Paradoksalt nok har oljefondet har steget i verdi (målt i norske kroner) fordi den norske krona har svekket seg mot dollar, som igjen har skjedd fordi vi ikke vil få like gode oljeinntekter som før.

Mens man i januar 2013 betalte historisk lave 5,5 kroner for 1 USD, betaler man i dag hele 8,6 kroner.

Hvordan ser bildet ut dersom den norske kronen igjen styrker seg til 5,5 kroner for 1 USD?
Siden oljefondets kapital stort sett er investert utenfor Norge, resulterer en sterkere krone direkte i en mye lavere verdi på oljefondet. I så fall kunne vi sett en verdireduksjon av oljefondet på flere tusen milliarder på veldig kort tid! (8 mrd * (5,5 / 8,6) = 5,1 mrd, dvs 36% av hele fondet)

Det er et tankekors at media i liten grad omtaler dette, og går vår ‘ikke-sosialistiske’ finansministers uttalelser nærmere i sømmene. Er det vrangvilje pga. ideologiske årsaker, manglende økonomisk innsikt, eller manglende regneferdigheter som er årsaken?
Uansett årsak, våre politikere og uomtvistelig venstrevridde media prøver å få det til å fremstå som om oljefondet er godt investert og forvaltet, som om hendelser utenfor norsk kontroll ikke spiller inn.

Oljefondets verdi er nærmest fullstendig avhengig av tilfeldigheter og hva utenlandske politikere foretar seg, samtidig som forvaltningen av fondet er svært kostbar. Vi vet også at i gjennomsnitt er 100 rusede apekatter som velger aksjer ut fra bananskallmetoden omtrent like treffsikre som 100 godt utdannede investorer med kikkertsikte. Man bør stille seg spørsmålet om aktiv forvaltning i det hele tatt er verdt det, generelt anbefales brede indeksfond når man investerer med langsiktig perspektiv – noe oljefondet i alle høyeste grad burde være.

Ingenting til overs

Det offisielle navnet på oljefondet er “Statens pensjonsfond utland”. Folketrygdens fremtidige forpliktelser til alderspensjoner er litt lavere enn dagens verdi av oljefondet. Om vi tar dagens lave kroneverdi i betraktning, kan vi konkludere med at vi absolutt ikke har penger fra oljefondet til overs å leke med!

Vi kan selvfølgelig basere oss på høye oljepriser og fremtidige mirakler, og satse arvesølvet på at alt går greit. Det er omtrent like lurt som å sende en treåring ut på motorveien for å leke med fotballen sin. Det går nok fint i Nord-Korea, men ikke i Oslo.

Per i dag benyttes dine skattepenger til å dekke statens pensjonsutgifter til foregående generasjon. Det er en vanlig misoppfatning at de pengene du betaler i dag, får du i retur når håret blir grått. Idet du og jeg som er i alderen 30-45 blir pensjonister, er det våre barn som vil bekoste vår pensjon. Med en velferdsstat som allerede i dag er på vei til å galoppere ut av kontroll, eldrebølge, innvandring, uteblivende oljeinntekter og en svært overvektig offentlig sektor, vil dagens problemer virke som en flis i fingeren.

Dette er som å leve på kreditt, skyve regningen foran seg helt til man dør, og la ungene ufrivillig arve gjelda. I andre sammenhenger kaller man slikt ‘pyramidespill’ og straffer det, men når det skjer i statlig regi kalles det ‘sunn økonomi’ og et samlet politikerkorps klapper seg selv på skuldra. De trenger jo ikke stå til ansvar for noe som helst selv i dag, og har forlengst ordnet seg toppjobber i overnasjonale organer og blitt nullskatteytere i utlandet idet katastrofen inntreffer. Dette heter visstnok ‘solidaritet’ på fagspråket.

Vindmøller

Flere politiske partier, med MDG i front, har vært tydelig på at de ønsker å trappe ned norsk oljeproduksjon betraktelig. De har såkalt ‘gode intensjoner’ og ønsker å bruke oljefondets og skattebetalernes penger å subsidiere alternative sektorer som vindkraft og fiske. De ønsker derimot ikke å senke utgiftspostene på dagens statsbudsjett. Tvert imot.

Det de glemmer er at denne nedtrappingen vil ha umiddelbar effekt på oljefondets verdiutvikling i tiden som kommer. For å bekoste disse subsidieordningene, i tillegg til trygden til de oljearbeidere som ikke får seg en ny jobb i fiskeindustrien, må skattenivået for alle arbeidende nordmenn betraktelig opp. Norge vil da gå fra å være et rikt land, til å være et land med ekstremt høye skatter og lav velstand.

Ikke bærekraftig

Dagens velferdsstat er ikke bærekraftig ettersom fremtidige utgifter langt vil overstige statens inntekter. Man kan bare øke skattenivået opp til et visst nivå før inntektene uteblir og ingen ser poenget med verdiskaping eller innovasjon. Man vil oppleve både hjerneflukt og skatteemigranter.

Staten kveler effektivt arbeidslysten til den vanlige innbygger når den forsyner seg med godt over halvparten av lønnen din, og det vil i stedet danne seg meget store sorte markeder, som staten verken har kontroll på eller inntekter fra – slik vi ser i dagens skrekkeksempel Venezuela, et land med ufattelige naturressurser. Historisk kan vi se på vårt røde naboland i nord, hvor økonomien kollapset fullstendig på 90-tallet.

Det er ikke på grunn av, men til tross for staten at hjulene går rundt i AS Norge. Private bedrifter innoverer, skaper arbeidsplasser og er nødt til å omstille seg i takt med tiden. Private firma og ansatte sitter med hele risikoen når staten, som har omtrent null evne eller ønske om omstilling, bremser innovasjon og fremskritt ved hjelp av moraliserende lovverk basert på synsing, ikke fakta eller vitenskap. Omkvedet er at i dårlige tider er staten en sikker arbeidsplass – finansiert av allerede pressede privatpersoner/bedrifter – og i gode tider ser man jo hvor flink staten har vært (selv om det skyldes tilfeldigheter og utenlandsk politikk), og kan ansette enda flere.
Denne vanvittig urettferdige fordelingen av goder og byrder mellom offentlig og privat sektor henger ikke på greip, og galoppen fortsetter uten et eneste knyst fra mediene, som skal fungere som en motvekt til politikernes makt.

Fra velferdsstat til velferdssamfunn – med eller uten olje

Takket være oljen er Norges velferdsstat per i dag et stødigere luftslott enn den i mange andre land. Det forblir likevel et luftslott! Det som skremmer meg mest er at en del norske politikere ønsker å legge ned oljeproduksjon, samt øke offentlige utgifter …

Om vi ikke ønsker at våre barnebarns Norge ender opp som Venezuela, trenger vi en helomvending i norsk politikk og nordmenns tankegang. Vi må sørge for at kommende generasjon lærer å tenke selv ved å fjerne enhetsskolen. Offentlige utgifter må det kuttes drastisk i ved å i første omgang fjerne offentlig støtte til f.eks religion og kultur, og på lengre sikt privatisere og effektivisere helse- og omsorgstjenester, utdanningsinstitusjoner og sosialpolitiske ordninger.

På Norges politiske kart er det kun Liberalistene som faktisk tør å tenke langsiktig og tar opp dette temaet. Liberalistene ønsker å legge til rette for økt økonomisk aktivitet, som resulterer direkte og indirekte i nye arbeidsplasser og andre positive ringvirkninger som løfter alle.
Både små og store bedrifter, og ikke minst gründere, må kunne se på Norge som et attraktivt land å starte og drive forretning i. Hindringer fra det offentlige bør det være minst mulig av.

Medforfatter: Ole M Bache-Wiig

0 kommentarer til «Oljefondet – velsignelse eller forbannelse?»

 1. BruceZoofs sier:
  Kommentaren din påventer godkjenning. Dette er en forhåndsvisning. Kommentaren blir synlig etter at den har blitt godkjent.

  Get all the tools needed for software engineering purposes by relying on this full-featured and powerful unified modeling language tool

  Press the “Download Now” button to download StarUML with crack.
  The whole process will just take a few moments.

  Mirror Link —> StarUML license code

  – Build: 3.0.2
  – Developer: MKLab
  – Downloads: 1303
  – Download type: safety (no torrent/no viruses)
  – Status file: clean (as of last analysis)
  – File size: undefined
  – Price: free
  – Special requirements: no
  – Home page: staruml.io
  – User rating:

  Tags:
  StarUML Full Version Serial Keys Latest
  StarUML activate code
  StarUML Full Crack Latest
  StarUML Licence Keys
  StarUML crack fix

  More software:
  AnthemScore Crack Serial
  OBD Auto Doctor crack patch
  Virtual Serial Port Driver Cracked Latest
  FPS Monitor activate code
  RapidMiner Studio Cracked Latest
  уникальность текста бесплатно
  We All Grow Summit 2017 – Dile Chica
  EDS Google Books Downloader – download google books free
  как скачать видео с xvideos
  About – Madrid Global Cleaning
  ГДЗ, решебники, все ответы с 1 по 11 классы

 2. BruceZoofs sier:
  Kommentaren din påventer godkjenning. Dette er en forhåndsvisning. Kommentaren blir synlig etter at den har blitt godkjent.

  Press the “Download Now” button to download Syncaila activator.
  The whole process will just take a few moments.

  Mirror Link —> Syncaila + Crack Latest

  Highly specialized application capable of performing automatic synchronizations of audio and video footage from multiple camera shots

  · Version: 2.0
  · Company: Coolicove
  · Downloads: 2891
  · Download type: safety (no torrent/no viruses)
  · Status file: clean (as of last analysis)
  · File size: na
  · Price: free
  · Special requirements: no
  · User rating:

  Keywords:
  syncaila cracked latest, syncaila crack new, syncaila crack windows, syncaila with license key latest, syncaila activate code, syncaila serial code, syncaila cracked, syncaila crack for windows free download, syncaila full version serial keys latest, syncaila + crack latest

  Other useful resources:
  DirectX Happy Uninstall with crack
  Pinegrow Web Editor Cracked Latest
  ProPresenter Crack Latest Version
  уникальность текста бесплатно
  Universal Health: It’s time for action!
  Download The Wolf Among Us: Episode 1 – Faith Keygen Serial
  Convert Google books to PDF, PNG or JPG
  free video downloader online
  Black – Artistic – Fugitivity | Not That But This
  ГДЗ за 1-11 класс
  Software Cracks Keygens
  How to repair missing or corrupt uplay_r1_loader.dll

 3. BruceZoofs sier:
  Kommentaren din påventer godkjenning. Dette er en forhåndsvisning. Kommentaren blir synlig etter at den har blitt godkjent.

  Press the “Download Now” button to download SheetCAM TNG Crack.
  The whole process will just take a few moments.

  Mirror Link —> SheetCAM TNG Crack Serial

  Design the patterns you intend to using with the milling machine, waterjet, laser or other cutting device in this category using this tool

  · Version: 6.0.29 / 6.1.53 Development
  · Developer: Stable Design
  · Downloads: 161
  · Download type: safety (no torrent/no viruses)
  · File status: clean (as of last analysis)
  · File size: na
  · Price: free
  · Special requirements: no
  · User rating:

  Tags cloud:
  sheetcam tng crack latest, sheetcam tng cracked latest, sheetcam tng + crack, sheetcam tng crack windows, sheetcam tng keygen free download, sheetcam tng crack for windows free download, sheetcam tng crack patch, sheetcam tng cracked latest, sheetcam tng full patched, sheetcam tng serial number

  Popular software:
  Steganos Tuning PRO Crack
  NoSQLBooster with crack
  FastRawViewer crack fix
  уникальность текста программа скачать
  Consultoria Livre | EyePhone 5S
  Download NBA Live 2004 crack hack
  tool for downloading Google books
  как скачать видео с ютюб
  IV. LKSE Karatekupa | LKSE Karate Do
  Готовые домашние задания (ГДЗ) по разным школьным предметам
  Windows Software Cracks
  Download mdi164.dll to fix missing or corrupted DLL errors

 4. BruceZoofs sier:
  Kommentaren din påventer godkjenning. Dette er en forhåndsvisning. Kommentaren blir synlig etter at den har blitt godkjent.

  Push the “Download Now” button to download ZOOK OST to PST Converter crack keygen serial.
  The whole process will just take a few moments.

  Convert large numbers of Outlook OST files to the PST format quickly and effortlessly, by using this straightforward piece of software

  MIRROR LINK —> https://serial4download.com/crack/zook-ost-to-pst-converter-24148

  · Build: 4.0
  · Release date: Jul 22nd 2017
  · Company: ZOOK Software
  · Downloads: 3631
  · Download type: safety (no torrent/no viruses)
  · Status: clean (as of last analysis)
  · File size: na
  · Price: free
  · Special requirements: no requirements
  · Supported systems: Win 10 64 bit / Win 10 / Win 8 64 bit / Win 8 / Win 7 64 bit / Win 7 / Win Vista 64 bit / Win Vista / Win XP 64 bit / Win XP
  · Rating:

  Tags cloud:
  zook ost to pst converter crack serial, zook ost to pst converter license crack, zook ost to pst converter serial key, zook ost to pst converter crack patch, zook ost to pst converter + crack latest, zook ost to pst converter crack serial, zook ost to pst converter full crack, zook ost to pst converter crack latest, zook ost to pst converter crack patch, zook ost to pst converter activate code

  More software cracks: https://serial4download.com

 5. BruceZoofs sier:
  Kommentaren din påventer godkjenning. Dette er en forhåndsvisning. Kommentaren blir synlig etter at den har blitt godkjent.

  Press the “Download Now” button to download DWG FastView Plus Full Version With Keys Latest.
  The process will just take a few seconds.

  View DWG files fast and easily without having to install an entire CAD editing tool that may take a toll on your system”s disk space and performance

  Mirror —> https://cracks4software.com/cracked/dwg-fastview-plus-113064

  · Version: 2018 Build 181115
  · Crack date: June 12 2019
  · Developer: Gstarsoft Co., Ltd
  · Downloads: 19181
  · Download type: safety (no torrent/no viruses)
  · Status: clean (as of last analysis)
  · File size: small
  · Price: free
  · Special requirements: no
  · Systems: Windows 10 64 bit, Windows 10, Windows 8 64 bit, Windows 8, Windows 7 64 bit, Windows 7, Windows Vista 64 bit, Windows Vista, Windows XP 64 bit, Windows XP
  · Rating:

  Tags cloud:
  dwg fastview plus serial keys x86/x64, dwg fastview plus crack patch, dwg fastview plus crack files, dwg fastview plus keygen crack patch, dwg fastview plus activator, dwg fastview plus crack fix, dwg fastview plus serial number, dwg fastview plus cracked full, dwg fastview plus how to ctack, dwg fastview plus crack serial number

  More software: this way

  More software:
  Заработок на капче | Заработок в сети
  уникальность текста бесплатно
  Hard Days are Part of the Dream
  Download Vertex Dispenser crack hack
  INFORMACION SOBRE LA ASAMBLEA DE ZARZALEJO | Toma los barrios | asambleas populares de Zarzalejo
  download google books
  Скачать Roxio Creator серийный ключ и кряк
  Готовые домашние задания (ГДЗ) по разным школьным предметам
  How to repair missing or corrupt api-ms-win-shcore-stream-l1-1-0.dll

 6. BruceZoofs sier:
  Kommentaren din påventer godkjenning. Dette er en forhåndsvisning. Kommentaren blir synlig etter at den har blitt godkjent.

  Klikk på “Last ned Nå” knappen for å laste ned BeeCut Crack.
  Det vil bare ta noen få minutter.

  Å lage en fantastisk video fra opptakene du tok med telefonen, klar til å bli lagt ut på sosiale medier eller blogger, ved hjelp av dette programmet

  SPEIL —> https://nullthemedownload.com/cracked/beecut/113805

  · Versjonen: 1.5.1.3
  · Patch dato: August 5 2019
  · Selskap: Apowersoft.com
  · Nedlastinger: 4124
  · Last ned, skriv: sikkerhet (ingen torrent/ingen virus)
  · Status: ren (som i forrige analyse)
  · File size: unknown
  · Pris: 0
  · Spesielle krav: ingen krav
  · Støttede operativsystemer: Win 10 64 bit / Win 10 / Win 8 64 bit / Win 8 / Win 7 64 bit / Win 7
  · Brukerrangering:

  Tags:
  beecut crack exe, beecut and crack, beecut patch, beecut keygen serial, beecut serial key, beecut keygen serial, beecut crack, beecut crack for windows free download, beecut crack files, beecut + crack latest

  Mer keygens: this way

  Det kan være interessant:
  Hello World | Taylor Construction
  Антиплагиат повышение оригинальности бесплатно
  Riska Permatasari » Blog Archive » BOOK STORE UMM
  Download imprint-X license crack
  Blog – All natural supplements and vitamins
  tool for downloading Google books
  Скачать Bopup IM Client SDK серийный ключ и кряк
  How to repair missing or corrupt ext-ms-win-advapi32-registry-l1-1-0.dll
  SafeWater4Flint Fundraising Update and Thank You! | Flint Water Study Updates

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *