Ja til jernbane, nei til statlig innblanding!

Det har vært snakket om et Arktisk jernbaneprosjekt i årtier. Likevel er dette noe som fremdeles virker som en fjern drøm. Nå som finlenderne har kommet med en invitasjon til å faktisk skape noe sammen og vil vi skal komme med forslag til løsninger så må vi møte dette så godt vi kan.

Så, hva er det som må til for at en Arktisk jernbanelinje skal bli en realitet? Jo, det trengs (1) et marked for det, (2) det trengs regelverk som legger til rette for dette – eller rettere sagt ikke legger hindringer i veien for det, og det trengs (3) kapital.

1: Er det et marked? Vi mener at det absolutt er et marked for en jernbanelinje til Finnmark. Det er Finnmark som er suverent største tilbyder av naturressurser til Norge. En hemsko i alle år har vært at det er vanskelig å frakte disse ressursene videre til markedet i Europa. Tyskerne så dette under okkupasjonstiden og de så hvor viktig Finnmark var som tilbyder av ressurser. De planla derfor å bygge jernbane helt fra Narvik til Kirkenes, riktignok ved bruk av slavearbeid. I bildet ser vi en slik variant av jernbanen de planla. Med dagens tillegg av olje- og gassressurser vil bare en slik jernbane være enda mer aktuelt enn på den tiden.

2: Er det et regelverk på plass for dette? Vi i Liberalistene mener det ikke er det. Vi mener Staten har lagt sperringer i veien i form av regelverk helt siden krigens dager, og av denne grunn er det enda ikke blitt bygget noen jernbane hit opp. Staten har vist at den ikke klarer oppgaven. Så, hva har hindret det private marked i å starte et slikt prosjekt? Jo det er flere grunner, og de fleste har med at Staten igjen har lagt sperringer for dette. La oss ta et tankeeksperiment; hva om skatten for selskaper var 10% istedenfor 24%? Hva om skatten på inntekt var 10% istedenfor ~30%? Hva om det ikke var noen arbeidsgiveravgift også i Troms og Nordland? Hva om det ikke var 25% moms på alle innkjøp av varer og tjenester til et slikt prosjekt? Hva om staten ikke var en begrensning for all type utvikling med sine lover og regler, men heller bare konsentrerte seg om primæroppgavene: å opprettholde lov og orden? Ville vi da kunne ha sett en Arktisk jernbanelinje bli realisert? Og mange andre prosjekter av lignende art? Vi i Liberalistene mener svaret på dette er ja. For de mange av dere som sikkert lurer på hvordan de svakeste ville blitt ivaretatt, anbefaler vi å gå inn på liberalistene.org og lese litt mer om emnet der.

3: Er det kapital til et slikt prosjekt? For å starte et prosjekt av denne størrelsesorden trengs mye kapital. Ufattelig mye. Med dagens skattesystem på plass vel og merke. Om dagens skatteregler ble endret til det som er skissert ovenfor ville imidlertid kostnadene for et slikt prosjekt stupt. Det ville blitt sett på som en lønnsom investering av selskaper og privatpersoner, som ville kunne gå sammen om å gjennomføre prosjektet. I tillegg ville både selskapene og privatpersoner ha mer penger å rutte med som følge av dette. Kanskje ville ikke hele prosjektet blitt realisert på en gang, men ihvertfall etappevis, på de mest lønnsomme strekningene i første omgang. Kun under et system hvor vi har en minst mulig stat som legger hindringer i veien for det private næringsliv vil vi få se dets sanne potensial!

Vi i Liberalistene mener at veien å gå for å få gjennomført slike prosjekter er en mindre stat, lavere skatter og mindre reguleringer. Klarer du å se for deg et slikt samfunn? Kanskje enig i noe men ikke alt? Tro oss når vi sier at Liberalisme er noe som vokser på en jo mer en lærer, det tar tid å komme ut av den sosialistiske tankegangen vi har blitt lært opp til på skolen. Om du vil vite mer, så les mer om oss på Liberalistene.org, eller besøk oss på våre Facebook-sider for morsomme debatter. Er du enig med oss og ønsker å føre landet i en friere retning med mindre statlig innblanding? Stem på oss ved stortingsvalget. Vi stiller landsdekkende, og er Norges hurtigst voksende parti!

 

Bjarne Høgmo Hasselberg
1. kandidat Liberalistene Finnmark

Stijn Van den Bruel
Leder Liberalistene Finnmark

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *