Liberalistene ønsker å legge ned FeFo og fjerne Fylkesmannen

Liberalistene Finnmark har på tirsdag gjennomført sitt årsmøte for 2018. I tillegg til valg av nytt styre og delegater til landsmøtet har både lokal og nasjonal politikk blitt diskutert.

Finnmarksloven

Nytten av Finnmarkseiendommen og Finnmarksloven har blitt diskutert mye internt i partiet tidligere. Nå har Liberalistene Finnmark vedtatt at de går inn for nedleggelse av FeFo, samt fjerning av Finnmarksloven. Om nedleggelse ikke blir aktuelt med det første må FeFos styre – som i dag blir valgt av Sametinget og Finnmark Fylkeskommune – bli omgjort til et styre av direkte folkevalgte. Disse velges i så fall av alle stemmeberettigede i Finnmark på samme tidspunkt som kommune- og fylkesvalget.
Vi mener organisasjonen slik den er i dag er vanstyrt.

Kommuner og bygdelag bør forvalte disse områdene på vegne av innbyggerne. Kommunene vil ha salgsplikt dersom en beboer av Finnmark ønsker å kjøpe en jordflekk med hensikt å disponere den til privat bruk, som å bygge hus eller hytte samt drive gård eller turistbedrift. Allemannsretten bør bestå i sin nåværende form og beitedyr må kunne beite på samme premisser som de gjør i dag. Den nasjonale utmarksloven må revideres grundig eller fjernes i sin helhet, enten nasjonalt eller for Finnmark.

Byggeforskrifter må mykes opp så det blir lettere å bygge et hus hvor man vil og som man selv vil ha det.

Fylkesmannen

Liberalistene Finnmark mener også at fylkesmannsembetet må bort, eller i hvert fall innskrenkes drastisk. Oppgaven som vaktbikkje overfor kommuner kan utføres av andre kommuner, som ved klage eller bekymring kan gå inn og ta en gransking i den påklagede kommunen. Resten av oppgavene flyttes enten ned til kommuner, eller opp til staten. Sammenslåingen av Troms og Finnmark til en region mener Liberalistene er det rette tidspunktet å gjennomføre denne endringen.

Lavere drivstoffavgift og momsreduksjon

Liberalistene mener at Finnmarksfradraget innbyggere nyter i dag er en god start i riktig retning. Dette bør utvides med et drastisk kutt i drivstoffavgifter i de nordligste fylkene, hvor befolkningen ikke har mulighet å benytte seg av f.eks elbil-fordelene samt kamper med lange avstander og mangel på kollektivtransport. Lavere drivstoffavgift vil også gi reduserte kostnader for transportnæringen, som til slutt vil komme forbrukere til gode.

På andre siden ønsker Liberalistene en drastisk reduksjon i momssatsene ned til 5% for matvarer og 15% for resten, en reduksjon på hele 10% fra dagens momssatsene. Dette vil resultere i mer lokal handel, samt senke priser på varer ytterligere. Høyere forbruk og mer velstand i fylket vil komme alle til gode.

Øremerking av midler og kutt i partistøtte

På nasjonalt nivå ønsker Liberalistene mye mer øremerking av midler i alle deler av det offentlige. Dette vil resultere i mindre sløsing av skattebetalernes penger ved at folk får innsikt i hvor skattepenger blir brukt.

Liberalistene går også inn for fjerning av partistøtte på alle nivå. Politiske partier bør være fullstendig selvfinansiert.

Russland

Folk i østfylket må kunne ha gode relasjoner med sine naboer i øst. Uenighet mellom NATO og Moskva bør ikke måtte gå utover de gode lokale relasjoner Finnmark og Murmansk har bygd opp gjennom årene. Enhver som motarbeider disse gode relasjoner er direkte med å ødelegge retten til eksistens for innbyggere i Sør-Varanger ved å fjerne mulighet for grensehandel og grensearbeid.

 

Stijn Van den Bruel ble gjenvalgt som leder, mens Agnar Johansen er påtroppende nestleder i Liberalistene Finnmark.