Friområder for snøscootere

Norge er et kjempesvært land. Slipp scooterkjørere fri!

Mye har blitt sagt og skrevet om snøscooterkjøring i Norge. Noen mener det burde forbys mens andre mener vi trenger fullt frislipp. En tredje gruppe mener dagens ordning med masse regulering og høye kostnader for kommuner er den beste løsningen.

Hvorfor kan vi ikke ha det beste av alle de ovenstående?

Dagens ordning gjør det mulig for kommuner å etablere løyper. Regelverket er dessverre så komplekst at det er få kommuner som har våget å sette i gang med utredning av et løypenett. De har verken råd eller tid til å starte denne prosessen. Kun et fåtall kommuner har et eksisterende løypenett fra før de nye regler som kom i 2016. De risikerer nå å måtte stenge løypene pga. akkurat det nye regelverket …

De fleste scooterentusiaster i Norge kan per i dag ikke annet enn å kjøre til Sverige for å utøve hobbyen sin på lovlig vis. Blir de tatt i Norge utenfor en lovlig løype, enten det er på sin egen eiendom eller eiendom forvaltet av staten risikerer de bl.a. høye bøter. Disse varierer som regel mellom 10 000 til 15 000 kroner. Politiet jakter på scooterkjørere både med helikopter og … med snøscooter!

Også på plasser hvor det finnes et løypenett – som i Finnmark – blir scooterkjørere tatt for ulovlig kjøring i skog og på fjellet. For mange scooterkjørere er ikke hensikten med kjøringen å bare komme seg fra A til B, men er selve scooterkjøringen sporten de utøver. De liker å utfordre seg selv og sine maskiner. En tur ”utenfor løypa” hører for mange til en vellykket isfiske- eller hyttetur. Dette gjelder ikke bare ungdom, men også godt voksne, både menn og kvinner!

Hvordan kan dette løses?

Friområder! Slipp scooterkjørere fri på begrensede områder uten stor rasfare. Norge er et kjempesvært land med få innbyggere. Gi de et fjell eller 2 og noen furu- og bjørketrær, slik at det er mulig å ha det gøy på fjellet på lovlig vis, også for scooterkjørerne.

Argumentet at scooterkjøring skader naturen er et populært, men dårlig argument. Man kjører på snø som smelter bort mot våren. Vegetasjonen tar ingen skade – i motsetning til f.eks mountainbiking om sommeren. Ei heller blir dyr skremt mer av en snøscooter enn en ski- eller turgåer. Noen gang lurt på hvorfor det er så mange elg og reinsdyr som gidder å krysse trafikkerte veier? Kanskje fordi de ikke bryr seg om støyet!?

Også luftforurensning er helt ubetydelig. Fritidsbåtene som fyller de norske fjorder hver sommer forurenser og bråker mye mer enn snøscootere. En tresjark med gammel dieselmotor som går på avgiftsfri diesel forurenser det mangdoble av en snøscooter som går på ekstrem avgiftsbelagt 98 oktan bensin. Likevel er det ingen som klager på båtfolket …

Tilbake til løsningen da. Friområder tilgjengelig fra eksisterende eller nye løyper, et stykke fra bebyggelse. Det gjør at skigåere fortsatt kan ta seg en tur fra huset og lett skal kunne unngå å treffe på en snøscooter – om de ikke ønsker å benytte seg av scootersporet da!

Dagens ordning, hvor eksisterende løyper må utredes på nytt, er latterlig og burde fjernes med en gang. Nye løyper må bli lettere å utrede av kommuner, uten at Fylkesmannen skal kunne blande seg inn.

Det burde i tillegg være lov å gjøre på sin egen eiendom hva en vil. Eier man 500 mål med skog burde det ikke være forbudt å kjøre traktor eller snøscooter der slik det er med dagens lovverk!

Husk: i Finnmark hvor det finnes mange etablerte løyper, så bruker skifolket scootersporene flyttig. Kanskje skifolk i resten av landet vil innse at scooterliv og annet friluftsliv er mye mer forenelig enn de noen gang kunne trodd? Det ene utelukker i hvert fall ikke det andre!

Problemet med det hele? Ingen av de etablerte politiske partier i Norge ønsker en mer fleksibel ordning for scooterfolket. De ønsker derimot mest mulig innskrenking av frihet til folket.

Det er kun mitt eget parti, Liberalistene, som ønsker at folk skal ha mer frihet. Så lenge staten eier store deler av landet, bør alle ha retten å benytte (deler av) disse områdene til å utøve sine hobbyaktiviteter, så lenge disse ikke skader andre sin frihet.16

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *