Eiendomsskatt – organisert kriminalitet satt i system

Eiendomsskatt har blitt den nye favoritten hos lokalpolitikerne for å få balanse i kommunebudsjettet. Men er eiendomsskatt i det hele tatt lovlig? Moralsk forkastelig er den i alle fall!

Dobbeltbeskatning

Eier du hus eller leilighet i Norge er sjansen ganske stor for at du faller i kategorien av mennesker som betaler formueskatt. Grensen ligger på 1,48 millioner, men med stadig økende boligpriser vil flere og flere få seg en overraskelse. Det er heller ikke bare boligen din som tas med i beregningen, men også hytta, bilen, båten, skuteren og også eventuelt varelager du har som selvstendig næringsdrivende.

Avhengig av hvilken kommune man bor i, kan man få opptil 0,7% i eiendomsskatt på toppen av formueskatten. Da snakker vi om tilsammen 1,55% skatt på verdien av boligen per år.

Dobbeltbeskatning heter det når man blir skattet to ganger for samme inntekt. Hvorfor skal det være annerledes for skatt på noe man allerede eier? Selv om dobbeltbeskatningsforbudet er et fundamentalt prinsipp i norsk skatterett, er det begrenset med rettspraksis om forbudet og det er i liten grad behandlet i juridisk teori. Det er ligningsmyndighetenes jobb å påse at dobbeltbeskatning ikke skjer, og det blir som å be bukken passe havresekken. Bare fordi skatten kommer fra to forskjellige vinkler, endres ikke det faktum at samme objekt blir beskattet to ganger!

Overdreven taksering

Men den virkelige svindelen, som eiendomsskatt faktisk er, stopper ikke der! De fleste kommuner velger å verdivurdere eiendommene av sine innbyggere selv. Denne ”verdivurderingen” (f.eks. ved fysisk oppmåling av utsiden av objektet) blir ofte utført av ufaglærte studenter eller ansettelser gjennom vikarbyrå. Kommunene liker å kalle disse vikarer for sakkyndige! Det finnes mange eksempler hvor eiendommer ble vurdert opptil flere millioner kroner over profesjonell takst eller faktisk markedsverdi, for eksempel i Bodø og Målselv, hvor noen har fått en verdivurdering som er nesten tre ganger høyere!

Kommunene kan velge mellom å bruke ligningsverdien som er oppgitt i skattemeldingen, eller å bruke egne takster. De fleste kommuner velger det siste. Grensen for eiendomsskatt er som tidligere nevnt satt til 0,7% av ligningsverdien til boligen. Hva gjør kommunene når de ikke kan øke eiendomsskatten? De forfalsker selvsagt verdien på boligen din, slik at du må betale mer.

Likevel kan man i de fleste tilfeller ikke bare få kommunen til å endre den beregnede verdien på boligen. Da må man plutselig motbevise kommunen. Inntil det er bevist må man da betale de kravene kommunen kommer med. Ren svindel? Jeg tror ikke jeg er alene om å mene det!

Leie for å eie

Statlige og kommunale reguleringer gjør at boligprisene skyter i været, og man må betale blodpriser for å komme inn på markedet. Når man da endelig eier sin egen bolig, må man plutselig betale “leie” til staten i form av eiendomsskatt. Dette på toppen av et boliglån som er fordyret på grunn av tidligere nevnte reguleringer.

Man kan ofte få inntrykk av at staten tror den eier alt som er ditt, inkludert deg og dine. Den tar seg i alle fall godt til rette!

Dagens politikere mener tydeligvis at eiendomsskatt er en helt kurant måte å dekke budsjetthullene sine på. De trenger jo å bygge et nytt kulturhus, stupetårn, cruisehavn, bingohall eller andre prosjekter som det ikke finnes hverken marked eller økonomi til. Prosjekter som private aktører hadde bidratt med til en mye billigere penge dersom det faktisk fantes et behov.

Personlig eiendomsrett

Liberalistene vil gjøre eiendomsskatt ulovlig med innføring av ukrenkelig personlig eiendomsrett. Man skal kunne forvalte sin egen eiendom slik man selv ønsker, og i hvert fall ikke måtte betale for den til noen!

Vi støtter alle huseiere i Bodø, Målselv, Tromsø, Kautokeino, Karlsøy og resten av landets kommuner hvor de utnytter enhver mulighet til å flå sine innbyggere for å dekke over sin egen økonomiske inkompetanse og pengeslukende prestisjeprosjekter.

Organisert kriminalitet er ulovlig utenfor rådhuset – Liberalistene vil gjøre det ulovlig også innenfor rådhusets fire vegger!

Liberalistene er det eneste landsdekkende partiet som vil begrense politikernes makt over DITT LIV, DIN EIENDOM og DINE VALG!

Takk til Tor Valåmo for hjelp med dette innlegget!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *